Essentiële dienstverlening onder Corona

Ondertussen hebben wij meer duidelijkheid mbt welke essentiële diensten nog mogen worden uitgevoerd tijdens de komende periode. Het ministerieel besluit houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken bepaalt dat bepaalde activiteiten zoals “dringende pech- en herstellingsdiensten voor voertuigen” (PC 112 - paritair comité voor het garagebedrijf: activiteiten worden dus beperkt tot dringende takeldiensten en hersteldiensten) nog verder uitgeoefend mogen worden, uiteraard rekening houdend met de noodzakelijke beschermende maatregelen. Volgens de interpretatie van Traxio is een dringende herstelling een herstelling of onderhoud dat wordt aangegeven door het boordcomputersysteem van de motor, of door het te volgen onderhoudsschema van de motorfiets (panne, nood aan onderhoud, remmen versleten, ….) en waarbij de motorfiets niet meer kan gebruikt worden zonder risico op schade indien de tussenkomst niet wordt uitgevoerd. Het is evident dat we in een zeer uitzonderlijke situatie zijn en het dus niet ‘business as usual’ is. Bel of mail voor een afspraak en wij bespreken samen met jou of een bepaald onderhoud en/of herstelling dringend nodig is.